Uslovi korišćenja

PAŽNJA: Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu „Uslovi“) i saglasni ste sa obavezom da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt. TESLA SHOP može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku, izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurirane Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Osnovna ideja TESLA SHOP sajta je da svi TESLA proizvodi budu dostupni što većem broju korisnika - apsolutno bilo gde. Zato vas sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo da je pokrenuta saradnja između kompanija Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, proizvođača Tesla proizvoda, i Gigatron d.o.o. Beograd, u čijem sastavu se nalazi lanac maloprodajnih objekata za prodaju tehničke robe koji su smešteni na najprometnijim lokacijama u gradovima širom Srbije uključujući i velike tržne centre, zarad on line prodaje proizvoda robne marke TESLA vodeće domaće robne marke u domenu mobilnih telefona, televizora, bele tehnike i klima uređaja. Na ovaj način omogućili smo korisnicima da se na sajtu shop.tesla.info upoznaju sa karakteristikama svih proizvoda brenda TESLA i da putem shop.tesla.info sajta navedene proizvode kupe od prodavca Gigatron d.o.o. Beograd, koji će obrađivati Vaše podatke o ličnosti u svrhe i na način naveden u ovoj Politici privatnosti.

Upotreba internet sajta

Korišćenje TESLA SHOP sajta je regulisano ovim Uslovima korišćenja. Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu „Sajt“) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog Sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Upotreba softvera

Ukoliko preuzmete bilo kakav softver sa ovog Sajta (u daljem tekstu „Softver“), možete ga koristiti isključivo u skladu sa njegovim uslovima licenciranja („Sporazum o licenciranju softvera“) koji ga prate. Ne smete preuzeti ili instalirati Softver pre nego što ste pročitali i prihvatili Sporazum o licenciranju softvera.

Privatnost

Mi shvatamo da je privatnost važna stavka za posetioce Sajta. Da biste dobili sveobuhvatne informacije o privatnosti i zaštiti ličnih podataka u vezi sa ovim Sajtom, proverite našu Politiku privatnosti.
Za informacije o korišćenju kolačića i praćenju korisnika na ovom Sajtu pogledajte našu Politiku kolačića.

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu („Informacije“) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke. Mi ćemo biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Nećemo imati nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodni smo da ih koristimo bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Linkovi ka drugim sajtovima

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove prikazani su isključivo kao pogodnost korisnicima. Mi nismo pregledali sadržaj ovih sajtova, ne kontrolišemo ih i nismo odgovorni za bilo koji od ovih sajtova ili njihov sadržaj. Stoga, mi nismo njihovi predstavnici, ne dajemo nikakve izjave, garancije i ne prihvatamo obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverima ili drugim proizvodima ili materijalima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su rezultat njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to isključivo na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje garancija

Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge („Sadržaj“) koje su prikazane na ovom Sajtu prikazane su „kao takve“, bez bilo kakvih garancija bilo koje vrste. Mi se eksplicitno ograničavamo, do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne, statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava. Sadržaj čine isključivo informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i koje ne predstavljaju profesionalni savet.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, ne dajemo garancije za tačnost, primenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom Sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbednosti ili odsustva grešaka. Možemo promeniti sadržaj ovog Sajta ili proizvode i cene navedene na Sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom Sajtu može biti zastareo, a mi se ne obavezujemo da ga ažuriramo. Sadržaj objavljen na ovom sajtu može se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte se sa našim predstavnicima u vezi proizvoda, programa ili usluga koje su Vam na raspolaganju.

Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, mi, naši dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom Sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, posebnu štetu ili takvu koja nastaje usled gubitka profila, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posledica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog Sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovde ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obavešten o mogućnosti takve štete. Ukoliko Vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

Važeći zakoni

Ovaj Sajt funkcioniše u skladu sa zakonima i jurisdikcijom Republike Srbije. Ne smete da koristite ili izvozite ili ponovo izvozite materijale ili usluge na ovom Sajtu ili bilo koju kopiju ili adaptaciju koja krši bilo koji važeći zakon ili propise, uključujući bez ograničenja relevantne izvozne zakone i propise širom sveta. Ako odlučite da pristupite ovom Sajtu, to činite na svoju inicijativu i odgovorni ste za poštovanje važećih lokalnih zakona.

Registrovani zaštitni znaci

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na Sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru Comtrade Group ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. TESLA SHOP maksimalno koristi sve svoje resurse kako bi Vam svi artikli na ovom sajtu bili prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti ispravne.