Politika privatnosti

Osnovna ideja TESLA SHOP sajta je da svi TESLA proizvodi budu dostupni što većem broju korisnika – apsolutno bilo gde. Zato vas sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo da je pokrenuta saradnja između kompanija Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, proizvođača Tesla proizvoda, i Gigatron d.o.o. Beograd, u čijem sastavu se nalazi lanac maloprodajnih objekata za prodaju tehničke robe koji su smešteni na najprometnijim lokacijama u gradovima širom Srbije uključujući i velike tržne centre, zarad on line prodaje proizvoda robne marke TESLA vodeće domaće robne marke u domenu mobilnih telefona, televizora, bele tehnike i klima uređaja. Na ovaj način omogućili smo korisnicima da se na sajtu shop.tesla.info upoznaju sa karakteristikama svih proizvoda brenda TESLA i da putem shop.tesla.info sajta navedene proizvode kupe od prodavca Gigatron d.o.o. Beograd, koji će obrađivati Vaše podatke o ličnosti u svrhe i na način naveden u ovoj Politici privatnosti.

Posvećeni smo zaštiti i bezbednosti svih informacija o svojim korisnicima, koje sakupljamo i čuvamo. Posetioci TESLA SHOP sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Na TESLA SHOP sajtu prikuplja se minimalna količina informacija o korisnicima, u cilju pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultovati sakupljanjem podataka o korisnicima. Posetom TESLA SHOP sajtu svi korisnici saglasni su sa prikupljanjem pomenutih informacija.

 1. Možemo prikupljati sve informacije u zavisnosti od tipa elektronskih formulara koje popunjavate, uključujući vaše kontakt informacije ime, prezime, poštanska i e-mail adresa broj telefona, faks, grad, poštanski broj, državu, region, informacije za naplatu i isporuku na koju će roba biti isporučena, broj platne kartice, adresa za isporuku kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Ostale informacije mogu se zahtevati u skladu sa promenama koje su naznačene na sajtu.
 2. Cilj/svrha prikupljanja i obrade Vaših podataka o ličnosti je pružanje informacije ili usluge u skladu sa svrhom sajta, kontakt sa Vama i obaveštenje o našim poslovnim aktivnostima i događajima, ispunjavanje naše ugovorne obaveze prema Vama, poboljšanje našeg vebsajta, ispunjenje ili pridržavanje zakonskih obaveza ili zahteva.

 3. Prikupljene informacije koristimo kako bi obradili zahteve korisnika i posetilaca sajta. Bezbednost tih podataka je garantovana merama predostrožnosti koje se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, našim pisanim instrukcijama i u svrhe navedene gore i na način na koji se obezbeđuje zaštita prava lica na koje se podaci odnose. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. Korisnici koji su dali saglasnost na sajtu tesla.info da ih obaveštavamo o aktuelnim promocijama i novostima, povremeno će dobijati naš Newsletter. Svaki korisnik u bilo kom trenutku može da se odjavi sa TESLA SHOP Newsletter liste i to na sledeći način: prilikom prijema našeg Newsletter-a u zaglavlju svakog email-a nalaze se dve opcije, jedna na osnovu koje možete dopuniti svoje podatke i druga koja je predviđena za odjavu sa našeg Newsletter-a.

 4. Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti po sledećim pravnim osnovima:

  - na osnovu ugovora koji zaključujemo sa Vama
  - kad postoji naš legitimni interes na primer naša želja da poboljšavamo vebsajt, ili da vas obaveštavamo o našim poslovnim aktivnostima i događajima
  - kad imamo Vašu saglasnost, na primer kad prihvatite korišćenje kolačića na vebsajtu
  - da bismo ispunili zakonsku obavezu kojoj možemo da podležemo.

 5. Koristimo informacije isključivo u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i razmenjujemo informacije o korisnicima sa trećim licima - poslovnim saradnicima, samo i jedino u cilju ostvarenja svrhe sajta. Zadržavamo pravo da povremeno objavimo opšte informacije kao što su, na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili određenu online prijavu. Iz takvih objava isključene su informacije na osnovu kojih bi se mogli identifikovati pojedinačni podaci.

 6. Garantujemo da striktno primenjujemo sve standarde bezbednosnih mera štiteći lične podatke koje smo sakupili od svojih korisnika te da se pridržavamo svih zakonskih okvira. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na: pristup ličnim podacima sa lozinkom, ograničen pristup osetljivim podacima, enkriptovani transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika putem formi za prijavu, naručivanje itd.

 7. Osim izvesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih važećim propisima, kad je reč o Vašim podacima o ličnosti imate prava:
  - da im pristupite
  - da Vaši podaci budu ispravljeni ili obrisani
  - da ograničite obradu navedenu gore
  - da uložite prigovor na obradu i prenos podataka
  - imate pravo da ne podležete odluci koja bi imala pravne posledice ili koja bi na vas znatno uticala, ako se ona zasniva isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje
  - kada Vaše podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo da opozovete pristanak u svako doba a opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva
  - ako želite da iskoristite bilo koje od gore navedenih prava ili imate bilo kakvo pitanje o njima, molimo da nas kontaktirate porukom na adresu: onlineshop@tesla.info
  -imate pravo da uložite žalbu organu nadležnom za nadzor

 8. Maloletno lice koje je navršilo 15 godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

 9. Možemo da prenosimo Vaše podatke o ličnosti korisnicima koji se nalaze izvan Srbije, u zemlje koje se nalaze u EU/EEP i izvan EU/EEP, našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Takve slučajeve prenošenja podataka štite sledeće bezbednosne mere:
  -  Zemlje u okviru EU/EEP obezbeđuju adekvatan nivo zaštite primenom Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR);
  - Evropska komisija je odlučila da određene treće zemlje obezbeđuju adekvatan nivo zaštite;
  - Korisnika iz SAD obavezuje Štit privatnosti EU-SAD, gde je Evropska komisija utvrdila da takve kompanije obezbeđuju adekvatan nivo zaštite;
  - Evropska komisija, zbog lokalnog zakonodavstva ili međunarodnih obaveza određene zemlje, nije zaključila da dotična zemlja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite.

  U takvim slučajevima, učinićemo sve da osiguramo da Vaši podaci o ličnosti dobiju odgovarajući nivo zaštite. To znači da ćemo koristiti Standardne ugovorne klauzule koje je Evropska komisija odobrila za slučajeve prenošenja podataka u zemlje koje nije označila kao zemlje sa dovoljnim nivoom zaštite. Standardne ugovorne klauzule su dostupne na mnogim jezicima na sledećem linku:  http://eur-lex.europa.eu./legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087. Za više informacija o tome kako koristimo Standardne ugovorne klauzule, možete da nas kontaktirate na onlineshop@tesla.info 

  U ostalim slučajevima, Vaše podatke o ličnosti možemo da prenesemo trećim zemljama samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti.

 10. Odlukom da na sajtu TESLA SHOP ostavi podatke o ličnosti, korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne mogu 100 odsto biti garantovani. Zadržavamo pravo da bilo kada izmenimo ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon objavljivanja na sajtu shop.tesla.info. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu Politiku privatnosti kako bi se upoznao sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi usluge na TESLA SHOP sajtu i nakon izmena uslova Politike privatnosti, smatra se da je saglasan sa istim.

 11. Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi politike zaštite vaše privatnosti ili toga kako se postupa sa vašim privatnim podacima, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese: onlineshop@tesla.info

 12. Čuvamo Vaše podatke o ličnosti samo onoliko dugo koliko je osnovano potrebno da ispunimo svrhe koje smo naveli gore, za koje smo ih prikupili ili dobili, ili da bismo ispunili na to primenjive zakonske obaveze. Kad je pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti Vaš pristanak, čuvamo ih dok imamo Vaš pristanak.