Kako Kupovati

Osnovna ideja TESLA SHOP sajta je da svi TESLA proizvodi budu dostupni što većem broju korisnika - apsolutno bilo gde. Zato vas sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo da je pokrenuta saradnja između kompanija Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, proizvođača Tesla proizvoda, i Gigatron d.o.o. Beograd, u čijem sastavu se nalazi lanac maloprodajnih objekata za prodaju tehničke robe koji su smešteni na najprometnijim lokacijama u gradovima širom Srbije uključujući i velike tržne centre, zarad on line prodaje proizvoda robne marke TESLA vodeće domaće robne marke u domenu mobilnih telefona, televizora, bele tehnike i klima uređaja. Na ovaj način omogućili smo korisnicima da se na sajtu shop.tesla.info upoznaju sa karakteristikama svih proizvoda brenda TESLA i da putem shop.tesla.info sajta navedene proizvode kupe od prodavca Gigatron d.o.o. Beograd, koji će obrađivati Vaše podatke o ličnosti u svrhe i na način naveden u ovoj Politici privatnosti.

 

Kako kupovati na shop.tesla.info sajtu:

  1. Korak: Odaberite proizvod

Nakon što ste odabrali željeni proizvod, potrebno je da kliknete na dugme “KUPI PROIZVOD” koje vas vodi direktno na stranicu “korpa” ili da klinknete na dugme „Dodaj u korpu“, nakon čega će se pojaviti obaveštenje da ste uspešno dodali artikal u korpu, a potom je neophodno da kliknete na dugme “MOJA KORPA” koje se nalazi u gornjem desnom uglu.

  1. Korak: Poručivanje

Nalazite se u „korpi“, u kojoj se pored osnovnih informacija o proizvodu, izabranoj količini, ceni proizvoda, polja za unos promo-koda koji vam donosi popust, nalaze i neophodna polja koja treba popuniti radi finaliziranja kupovine. Pređimo sada na objašnjenje tih koraka:

Nakon dodavanja artikala u korpu potrebno je da izaberete količinu koju poručujete i način plaćanja. Ukoliko posedujete promo-kod i želite da ga iskoristite, možete to uraditi upisivanjem promo-koda u predviđeno polje, nakon čega će vam biti obračunat popust.

     3. Korak: Registracija

Nakon što ste uneli promo-kod, neophodno je da se registrujete, a to ćete učiniti tako što ćete kliknuti na „Dalje“ kada će vam se u okviru odeljka „Kasa“ otvoriti polja za registraciju. Pored ove opcije, imate i mogućnost „Brza kasa“, gde nije neophodna registracija. Ako ste već registrovani korisnik na Sajtu, sa desne strane možete da unesete svoju e-mail adresu i šifru. Potom je neophodno da unesete svoje podatke. Nakon što potvrdite svoje podatke, možete da izaberete način plaćanja i potvrdite adresu za dostavu pouzećem.

  1. Korak: Prijem porudžbenice

Naš operater će Vas kontaktirati u roku ne dužem od jednog radnog dana od trenutka prijema narudžbenice, radi provere ispravnosti Vaših podataka i potvrde narudžbenice.

 

Sve cene na ovom Sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu. Maksimalno koristimo sve svoje resurse kako bi korisnicima svi artikli na ovom Sajtu bili prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom Sajtu u potpunosti ispravne.

 

Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu shop.tesla.info i svim njegovim sadržajima.

Potrošač je fizičko lice koje kupuje proizvod radi namirenja individualnih potreba.

Prodavac u konkretnom slučaju je Gigatron d.o.o. Beograd, Kirovljeva 17, matični broj: 17479946, PIB: 102778428.

Na Sajtu su istaknute cene svih proizvoda brenda TESLA dok su troškovi isporuke vidno istaknuti prilikom popunjavanja on line zahteva za kupovinu.

Prodavac je dužan da u roku od 30 dana od dana zaključenja Ugovora na daljinu i Ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija izvrši uslugu ili isporuku robe, osim ako nije nešto drugo ugovoreno.

Reklamaciju proizvoda kupljenog preko Sajta potrošač dostavlja prodavcu Gigatron doo Beograd pozivom call centru na broj telefona 011/44 14 000 za fizička lica i na broj telefona 011/44 14 010 za pravna lica.

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Korisnik sajta koji je ujedno potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga. Izjava o odustanku od Ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata prodavcu u roku od 14 dana. Izjava o odustanku od Ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora dostavljanjem izjave o odustanku na obrascu koji je prodavac potrošaču dostavio prilikom isporuke proizvoda a  prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti potrošača o prijemu obrasca u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Potrošač je dužan da vrati robu prodavcu ili licu ovlašćenom od strane prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Rok od 14 dana računa se od trenutka kada proizvod dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao proizvod pre isteka roka od 14 dana.

Po isteku roka od 14 dana od dana kada je proizvod dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, proizvod se više ne može vratiti. Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak.

Prodavac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove prvobitne isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Potrošač snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora i troškove vraćanja robe, kod ugovora na daljinu, ako se roba zbog svojih karakteristika ne može vratiti poštom.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač neće biti odgovoran za umanjenu vrednost robe u slučaju kada mu potrošač nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora.

Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev dužan je da plati prodavcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je korisnik obavestio prodavca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora.

Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati prodavcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.

Prodavac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove s tim što  prodavac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova ako su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio prodavac.

Prodavac ima pravo da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu prodavcu zavisno od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je prodavac ponudio da sam preuzme robu.